Zdaniem minister Elżbiety Bieńkowskiej – Polska ma ogromny zasób środków związanych z informatyzacją i dostępem do szerokopasmowego Internetu w Programie Rozwój Polski Wschodniej. Jeśli te projekty uda nam się przeprowadzić z sukcesem to będzie to dla tego regionu prawdziwy skok cywilizacyjny.

Wiceminister Waldemar Pawlak, prof. Michał Kleiber, Zygmunt Berdychowski oraz Rafał Bator i Marek Kosycarz prowadzili zaciekłą i merytoryczną dyskusję na temat roli innowacyjności w biznesie, współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi i przedsiębiorcami a także o roli funduszy unijnych w stymulowaniu nowatorskich rozwiązań.

Uczestnicy debaty doszli do konsensusu, którym było wspólne stwierdzenie, że konkurencyjność nie może w dzisiejszych czasach opierać się na oferowaniu taniej i względnie dobrze wykształconej siły roboczej. Tan atut naszego kraju został przewartościowany w chwili wejścia na światowy rynek Indii oraz Chin. Nową szansą dla Polski jest zwrot w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, a także rzetelna promocja nowoczesnych technologii. Wymaga to oczywiście większej liczby osób kształconych w kierunkach ścisłych i inżynieryjnych oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Minister Maria Bieńkowska zwróciła uwagę na nowe możliwości jakie daje Polsce dostep do funduszy europejskich. Jak stwierdziła – Cały Program Innowacyjna Gospodarka skupia się na unowocześnianiu naszej ekonomii. Mamy prawie 10 mld euro, z czego część jest skierowana do instytucji naukowych i badawczych, a część do firm, głównie średnich i dużych, które wzmocnią innowacyjność naszej gospodarki. Pani Minister podkreśla też przy tym, że fundusze czerpane z Unii Europejskiej są tylko „katalizatorem” przemian. Zwrot w stronę gospodarki, u której podstaw będzie leżeć praktyczna wiedza i odpowiednie wykształcenie jest dla nas priorytetem bez względu na wymogi Brukseli – podała „Rzeczpospolita”.