Geneza wsparcia ze strony Szwajcari dla nowych państw członkowskich Unii Europejskiej jest taka sama jak w przypadku znanego już od kilku lat Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Szwajcaria jest stowarzyszona z UE i bierze udział w unijnej polityce spójności. Dlatego też zdecydowała się przekazać ok. 1 mld franków na pomoc dla nowych państw członkowskich. Połowa tej kwoty trafi do Polski.

Dotacje są adresowane głównie do samorządów, jednak i przedsiębiorcy znajdą w Szwajcarskim Mechanizmie Finansowym coś dla siebie. Samorządowcy mogą liczyć na wsparcie inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, rozwój energii odnawialnej czy też transportu – pisze dziennik.