– Na wstępie chciałbym powiedzieć, że 35 pomorskich projektów o łącznej wartości ponad 12 mld zł, w tym kwocie dofinansowania ze środków UE w wysokości prawie 6 mld zł, znajduje się na zaktualizowanej 31 lipca br. liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – powiedział wicemarszałek Wiesław Byczkowski. – Wśród nich znajdują się 4 projekty dotyczące środowiska, w tym ten najważniejszy, o znaczeniu wręcz strategicznym dla Pomorza, czyli: „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław o wartości 647 mln zł i kwocie dofinansowania 550 mln zł.” Celem projektu jest odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej, zabezpieczenie ludzi i gospodarki przed stratami, przyrody przed degradacją oraz powstrzymanie procesu peryferyzacji obszaru Żuław. Warto wspomnieć też o projekcie dotyczącym modernizacji gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku, który ma wielkie znaczenie dla poprawy ochrony środowiska w naszym regionie – dodał wicemarszałek.

W celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania środków dostępnych w ramach programów operacyjnych Zarząd Województwa Pomorskiego podjął się roli regionalnego koordynatora. W urzędzie marszałkowskim powołani zostali tzw. Liderzy Tematyczni, których zadaniem jest monitorowanie postępów i pomoc w pracach przygotowawczych nad projektami. Obecnie najważniejszym zadaniem stojącym przed projektodawcami jest podpisanie tzw. pre-umów a następnie przygotowanie dokumentacji projektowej zgodnie z przyjętym harmonogramem. W przypadku pozostałych beneficjentów głównym celem powinno być osiągnięcie gotowości do startu w konkursach.