Celem projektu jest stworzenie elektronicznego systemu archiwizacji i udostępniania dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Internet oraz opracowanie ujednoliconych standardów technicznych takiego systemu, które staną się potem wzorcem dla całego kraju. Udział finansowy powiatów ograniczyliśmy do kwoty 49 tys. zł na powiat, z przeznaczeniem na zakup serwera, skanera i oprzyrządowania – mówi wicemarszałek województwa Wiesław Byczkowski. – Pozostałe koszty pokryje dotacja i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Koszt całego projektu to ponad 7,6 mln zł. Wprowadzenie najnowocześniejszych technik informatycznych oraz cyfrowego zasobu danych i internetowych sposobów ich udostępniania jest już koniecznością, a rola ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej jako nowoczesnych centrów informacji przestrzennej nie podlega dyskusji – stwierdził wicemarszałek Byczkowski.