Umowy o sfinansowanie swoich projektów podpisali przedstawiciele powiatu kościerskiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie. Samorząd wojewódzki reprezentowali Jan Kozłowski, marszałek województwa pomorskiego i Wiesław Byczkowski, członek Zarząd Województwa Pomorskiego, nadzorujący prace nad Europejskim Funduszem Społecznym.

Głównym celem przygotowanego przez powiat kościerski projektu pt. „Edukacja kluczem do sukcesu” jest podniesienie świadomości mieszkańców z terenu powiatu w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia. Projekt stawia sobie również za zadanie wzmocnienie znaczenia instytucji oświatowych w powiecie, popularyzowanie doradztwa zawodowego, motywowanie środowisk wiejskich do podejmowania dalszej edukacji a także promocję kształcenia ustawicznego.

W ramach projektu szkoleniami zostanie objętych zostanie 30 mieszkańców z 7 gmin wiejskich powiatu kościerskiego, a także gminy miejskiej Kościerzyna. Beneficjentem, który skorzysta ze wsparcia w ramach projektu będzie również 21 szkół gimnazjalnych, 6 ponadgimnazjalnych, CKU i Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Kościerzynie. Łączna kwota dofinansowania projektu to 50 tys. zł.

Z kolei Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie przygotował projekt pt. „Czterdzieści pięć PLUS – nowe możliwości”, którego celem jest podwyższenie aktywności zawodowej grupy 74 osób powyżej 45 roku życia o średnim lub niższym poziomie wykształcenia, co jest bardzo ważne dla utrzymania zdolności tych osób do pozostania na rynku pracy.

W ramach projektu realizowane będą szkolenia, m.in.w zawodach: operator maszyn roboczych, profesjonalny sprzedawca, kurs obsługi suwnic, pomiary elektryczne, spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych metodą 135″, ABC przedsiębiorczości a także operator wózka widłowego. Całkowite dofinansowanie projektu to 194,7 tys. zł.

Marszałek Jan Kozłowski życzył beneficjentom wytrwałości i wiele satysfakcji w realizacji projektów.
Zawsze należy pamiętać o głównym celu Programu Kapitał Ludzki, którym jest osiągniecie wzrostu zatrudnienia i spójności społecznej Pomorza – podkreślił marszałek Kozłowski.
Z kolei Wiesław Byczkowski zapowiedział, że samorząd województwa pomorskiego będzie wspierał każdego w ubieganiu się o pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Agnieszka Duda

źródło: Urząd Marszałkowski Wojweództwa Pomorskiego, fot. (UMWP).