W związku z tym, z inicjatywy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich pomorskich Lokalnych Grup Działania. Głównym jego celem było uzyskanie od poszczególnych grup informacji o stanie przygotowań do konkursu. Wynika z nich że większość grup zarejestrowana jest już w KRS, wszystkie pracują nad stworzeniem bądź dopracowaniem LSR. Praca wre także w zakresie przygotowywania się pod względem lokalowym, technicznym i kadrowym. Największym problemem jest brak środków finansowych na zatrudnienie przez LGD pracowników.

– Dziękuję państwu za stuprocentową frekwencję na naszym dzisiejszym spotkaniu – mówiła dyrektor departamentu Justyna Durzyńska. – Dzięki państwa zaangażowaniu zbierzemy niezbędne informacje, które z kolei pozwolą dostosować termin naboru wniosków do „gotowości” LGD, dla których przecież konkurs jest ogłaszany – dodała dyrektor. Przedstawiciele LGD zobowiązali się do intensywnej pracy, tak aby najdalej w październiku wszystko było dopięte na ostatni guzik.

Na obszarze tych Lokalnych Grup Działania, które zostaną wybrane przez samorząd województwa do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, rolnicy będą mogli korzystać ze środków unijnych na przekwalifikowanie się z działalności rolniczej; mikroprzedsiębiorcy na tworzenie i rozwój firm; gminy, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe na projekty z zakresu „odnowy wsi” i tzw. „małe projekty” które np. pozwolą na promocję lokalnej twórczości, budowę małej infrastruktury turystycznej itp.

Na zakończenie spotkania, dyrektor Justyna Durzyńska zaprosiła przedstawicieli LGD oraz za ich pośrednictwem – wszystkich, którzy będą starać się o wsparcie realizacji projektów – ze środków Leader’a na ogólnodostępną konferencję na temat tego podejścia. Odbędzie się ona 17 września o godzinie 11.00 w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.