Na co będzie można wydać te pieniądze? Program koncentruje się na wsparciu zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, rozwoju potencjału pracowników i przedsiębiorstw, a także na zagadnieniach związanych z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej, wdrażaniem zasady dobrego rządzenia oraz promocją zdrowia. Jak widać bogactwo celów wskazuje na to, że każdy będzie mógł w nim znaleźć coś dla siebie.

Po środki z tego programu będą mogli sięgać przede wszystkim instytucje rynku pracy, firmy szkoleniowe i doradcze, urzędy, przedsiębiorcy, szkoły i uczelnie wyższe, a także organizacje pozarządowe.

Cechą charakterystyczną programu jest to, że ponad połowa środków, którymi będzie dysponował, stanowi tzw. komponent regionalny. Oznacza to, że zostanie ona oddana do dyspozycji władzom samorządowym, które mają większą wiedzę niż urzędy centralne na temat potrzeb społeczności lokalnej. Taki krok ma spowodować również to, że pieniądze będą łatwiej dostępne dla beneficjentów.