Dotychczas Komisja Europejska przekazała na rachunek NBP 434,7 mln euro, z czego w 2006 r. ponad 147,6 mln euro. Pieniądze, które będą przekazane w 2007 r. to zaliczki i refundacje projektów – powiedział prezes na spotkaniu z dziennikarzami.

Kujda podsumował wdrażanie Funduszu Spójności w sektorze „środowisko” w latach 2000-2006. Jego zdaniem w 2006 roku nastąpiło zdecydowane przyspieszenie realizacji przedsięwzięć, które w latach 2000-2005 otrzymały akceptację Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania z Funduszu Spójności.

Suma kosztów kwalifikowanych wszystkich projektów w latach 2000- 2005 wynosi 4,3 mld euro, w tym dotacja z Funduszu Spójności / ISPA wynosi 2,855 mld euro, pozostała kwota to środki krajowe.

Prezes podkreślił, że analiza finansowa projektów z lat 2000-2005 wykazała zaniedbania. W ciągu 6 lat program został zrealizowany w 7 proc. Na lata 2006-2010 pozostało do zrealizowania 93 proc. programu.

Kujda dodał, że 2006 r. nadrabiano zaległości z lat 2000-2005. Do końca grudnia 2006 r. zawarto 524 kontrakty.

Prezes NFOŚ wyjaśnił, że podstawową barierą w absorpcji środków unijnych były niedostatecznie przygotowane projekty. Od otrzymania decyzji o dofinansowanie do rozpoczęcia robót upływało zazwyczaj 2- 3 lata. Obecnie – jak wyjaśnił – NFOŚ wprowadza rozwiązania, które mają umożliwić realizację projektów po ich zatwierdzeniu.

Inną barierą w absorpcji środków było w 2006 roku niewłaściwe przygotowanie materiałów przetargowych przez beneficjentów.