Pierwszy projekt ma na celu umożliwienie wypłacania funkcjonariuszom celnym uposażenia za przedłużony czas służby.

Drugi projekt zakłada wprowadzenie obligatoryjnego awansowania funkcjonariuszy celnych na wyższy stopień służbowy z upływem pięciu lat służby.

Trzeci projekt ma przyczynić się do realizacji 500-złotowych podwyżek dla każdego celnika. Przewiduje on podwyższenie górnego pułapu mnożników kwoty bazowej o 50 proc.

Projekty są jeszcze w fazie uzgodnień resortowych. Jak dowiedziała się GP, dyrektorzy izb celnych na zgłaszanie ewentualnych uwag otrzymali jeden dzień roboczy od otrzymania projektów – pisze dziennik.