Nieodpłatna pomoc prawna będzie przyznawana na wniosek osobom o najniższych dochodach, które nabyły prawo do zasiłku. Wniosek o jej udzielenie będzie składany u radcy prawnego lub adwokata, który oceni status majątkowy zainteresowanego poradą. Nad nowym projektem bezpłatnej pomocy prawnej będzie jutro dyskutowała Rada Ministrów.

Centrum zatrudni nową kadrę – około 15 etatowych pracowników. Do kompetencji dyrektora centrum należeć będzie potwierdzenie przydzielenia nieodpłatnej pomocy albo jej cofnięcie. A także wydawanie decyzji o przyznaniu wynagrodzenia prawnikom, którzy pomagali w załatwieniu sprawy. W każdym ośrodku pomocy prawnej natomiast stworzone zostaną punkty informacyjne. W punktach tych oprócz podstawowych informacji o adresach prawników i zakresie pomocy dostępne będą wnioski o przyznanie pomocy.