Celem projektu jest budowa i wdrożenie informatycznego systemu wspierającego wydatkowanie środków z funduszy UE dla perspektywy finansowej 2007-2013. Porozumienie, wraz z załącznikiem opisującym założenia projektu, określa szczegółowy zakres planowanych prac, proponowaną formułę realizacji projektu, a także podział zadań i kompetencji obu Ministerstw.

Dokument ten jest wynikiem wzajemnych, międzyresortowych uzgodnień i będzie podstawą dalszych działań zmierzających do uruchomienia elastycznego, wydajnego i zgodnego z wymaganiami systemu SIMIK 07-13.