Portal będzie umożliwiał dzielenie się doświadczeniami, wiedzą czy nawiązywanie kontaktów przez praktyków i profesjonalistów oraz osoby szukające optymalnych rozwiązań dla gmin, powiatów czy większych obszarów. Dostęp do portalu będzie też zarazem otwarty dla wszystkich zainteresowanych poszerzeniem posiadanej wiedzy i informacji. Do tego celu wykorzystane zostaną mechanizmy sprawdzające się w tzw. serwisach społecznościowych, takie jak forum, „jak to się robi?” czy Wiki.

Na portalu będą mogły zarejestrować się osoby reprezentujące różnego rodzaju firmy (doradcze, projektowe, wykonawcze, dostawcy sprzętu i in.) i budować swoją reputację w sposób jawny (udostępniając informacje o sobie) uczestnicząc w budowaniu zawartości merytorycznej forum. Uczestnicy zainteresowani usługami lub dostawami będą mogli sobie wyrobić zdanie o potencjalnym kontrahencie śledząc historię i poziom merytoryczny wkładu wnoszonego w dyskusję, odpowiedzi czy repozytorium wiedzy w postaci wiki, a także oceny wystawiane przez innych użytkowników. Wiecej informacji na temat portalu znajduje się na stronie www.uke.gov.pl.