Projekt ustawy o dowodach osobistych, który przygotowuje Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych, przewiduje, że nowe dokumenty tożsamości będą zawierały przede wszystkim nośnik informacji z obrazem twarzy posiadacza. Zanim jednak ten projekt zostanie przyjęty przez rząd, Sejm zajmie się poselskim projektem ustawy nowelizującej przepisy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Posłowie proponują, by dowód osobisty zawierał informacje na temat grupy krwi, płci, wzroście w centymetrach i kolorze oczu właściciela. Informacje o grupie krwi powinien również zawierać paszport i prawo jazdy.