Skarga została złożona przez wydawcę portalu internetowego gmina.pl – spółka z o. o. Szulc-Efekt w Warszawie. W roku ubiegłym przez Urząd Gminy w Kowali w woj. Mazowieckim zostało wystosowane do konkretnych firm pytanie o świadczenie usług internetowych.

Sprawa dotyczyła przede wszystkim wykonawcy Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej urzędu. Spółka Szulc- Efekt zwróciła się do urzędu gminy z prośba o udostępnienie informacji publicznej o stanie postępowania.

W świetle art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnieniu podlega informacja publiczna o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania. Firma oczekiwała także na wyjaśnienie, czy konkurs jest prowadzony w trybie zamówienia publicznego.
Urząd gminy w odpowiedzi stwierdził, że nie jest to tryb zamówienia publicznego, bo oferta nie przekroczyła 14 tys. euro.

Zdaniem wójta nie było to postępowanie w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, w związku z czym spółka chciała dowiedzieć się, czy konkurs został już zakończony i czy wyłoniono wykonawcę. Do obowiązków wójta należy opublikowanie w BIP stosownej do tego informacji. Jednak wójt tego kroku nie poczynił. W wyniku skargi WSA zobowiązał wójta do udostępnienia w BIP żądanej informacji jako publicznej. Jeżeli konkurs zakończył się wyłonieniem oferenta, udostępnienie będzie polegać na zamieszczeniu w BIP informacji o jego zakończeniu (sygn. VIII SAB/Wa 5/08). WSA zasądził też 100 zł tytułem kosztów postępowania – podała „Rzeczpospolita”.