Program tworzy Elżbieta Radziszewska, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania. – Nie będzie dodatkowych etatów. Będziemy szkolić urzędników już pracujących w ministerstwach – mówi portalowi tvp.info.

Mają się szkolić za pieniądze z Unii Europejskiej. A kursy poprowadzą specjaliści z organizacji pozarządowych zajmujących się walką z dyskryminacją na różnych płaszczyznach. Nie tylko ze względu na płeć, ale też poglądy polityczne, niepełnosprawność, religię czy rasę. Wyszkoleni koordynatorzy mają być w każdym ministerstwie i urzędzie administracji publicznej, np. urzędach pracy czy urzędzie ds. uchodźców.