Tak orzekł wojewoda łódzki w wydanym 7 maja 2010 r. rozstrzygnięciu nadzorczym, uchylającym zarządzenie wójta jednej z gmin, w sprawie powierzenia – na czas określony – obowiązków sekretarza jednemu z urzędników.