Celem powstania Obserwatoriów jest stworzenie podstaw organizacyjnych i metodologicznych do powołania ośrodka badań regionalnych. Ich zadania to stałe dostarczanie informacji na temat procesów rozwoju społeczno-gospodarczego w województwie małopolskim, realizacja celów polityki rozwoju oraz syntetyczna ocena oddziaływania różnych instrumentów interwencji publicznej w regionie, a w szczególności programów pomocowych Unii Europejskiej.

Małopolskie Obserwatoria Rozwoju Regionalnego finansowane będą z ze środków przewidzianych na ewaluację PO KL i MRPO, Pomocy Technicznej MRPO oraz Budżetu Województwa. W Małopolsce powstają cztery obserwatoria:

Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju – 2 mln zł
Małopolskie Obserwatorium Gospodarki – 7 mln zł
Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – 10 mln zł

Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej – 2,9 mln zł

Łącznie 21,9 mln zł (do 2015 roku).

źródło: www.malopolskie.pl