Skład RSC
Adam Leszkiewicz – przewodniczący Rady Służby Cywilnej
oraz członkowie:
przedstawiciele klubów parlamentarnych:

1. poseł Witold Gintowt-Dziewałtowski,

2. poseł Artur Górski,

3. poseł Stanisław Huskowski,

4. senator Zbigniew Meres,

5. dr Krzysztof Szczerski,

6. poseł Wiesław Woda,

7. poseł Anna Zielińska-Głębocka.

Przedstawiciele Prezesa Rady Ministrów:

1. Kazimierz Barczyk,

2. Maciej Graniecki,

3. dr hab. Barbara Jaworska-Dębska,

4. prof. dr hab. Krzysztof Kiciński – wiceprzewodniczący Rady Służby Cywilnej,

5. Wojciech Kobus,

6. dr Stanisław Mazur,

7. Piotr Stachańczyk.

Rada Służby Cywilnej jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów, działającym na podstawie ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii m.in. w sprawach:
Rada Służby Cywilnej jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów, działającym na podstawie ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii m.in. w sprawach:

– dotyczących służby cywilnej, przedstawianych jej przez Prezesa Rady Ministrów lub Szefa Służby Cywilnej oraz z własnej inicjatywy,

– projektu strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej,

– projektu ustawy budżetowej w części dotyczącej służby cywilnej oraz corocznego wykonania budżetu państwa w tym zakresie,

– proponowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w zakresie służby cywilnej,

– projektów aktów normatywnych dotyczących służby cywilnej,

– planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej,

– etyki korpusu służby cywilnej,

– dotyczących powołania i odwołania Szefa Służby Cywilnej, w zakresie określonym w ustawie.

Rada Służby Cywilnej ocenia również m.in. przebieg postępowań kwalifikacyjnych w służbie cywilnej, a także może skierować swojego przedstawiciela w celu obserwacji przebiegu procesu naboru przeprowadzanego na wyższe stanowisko w służbie cywilnej.

– dotyczących służby cywilnej, przedstawianych jej przez Prezesa Rady Ministrów lub Szefa Służby Cywilnej oraz z własnej inicjatywy,

– projektu strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej,

– projektu ustawy budżetowej w części dotyczącej służby cywilnej oraz corocznego wykonania budżetu państwa w tym zakresie,

– proponowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w zakresie służby cywilnej,

– projektów aktów normatywnych dotyczących służby cywilnej,

– planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej,

– etyki korpusu służby cywilnej,

– dotyczących powołania i odwołania Szefa Służby Cywilnej, w zakresie określonym w ustawie.

Rada Służby Cywilnej ocenia również m.in. przebieg postępowań kwalifikacyjnych w służbie cywilnej, a także może skierować swojego przedstawiciela w celu obserwacji przebiegu procesu naboru przeprowadzanego na wyższe stanowisko w służbie cywilnej.