Zdaniem wiceministra finansów Jacka Kapicy, modernizacja Służby Celnej nie może być traktowana jako zadanie doraźne, ale jako działanie długofalowe, zaplanowane na lata 2009-2011, a nawet dłużej. Szef Służby Celnej oczekuje także, aby w ustawie znalazły się przepisy regulujące działanie Służby Celnej w oparciu o strategię, co będzie podstawą do rozpoczęcia prac nad kolejną modernizacją w roku 2011. Wyraził też nadzieję, że odbędzie się to bez potrzeby prowadzenia protestów, jakie miały miejsce w styczniu.

Pierwszy etap modernizacji Służby Celnej zaplanowano na lata 2009-2011.