Centrum PPP – jako niezależna instytucja obywatelska, będzie miała za zadanie promocję projektów realizowanych przy współpracy podmiotów publicznych i prywatnych, zwłaszcza w sferach infrastruktury, ochrony zdrowia, edukacji. Będzie się zajmować opracowywaniem standardów umów i procedur, monitorowaniem przedsięwzięć PPP.

Wokół idei ożywienia partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce udało się zgromadzić kilkadziesiąt instytucji. Działalność Centrum PPP będzie pomocna w likwidacji barier proceduralnych i upowszechnieniu dobrych praktyk, które z powodzeniem stosowane są w innych krajach – zwłaszcza europejskich. Podobne centra działają np. w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Czechach.