Jak poinformował we wtorek w Białymstoku Cezary Miżejewski z resortu, ośrodki mają powstać w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), z puli środków przeznaczonych na wsparcie ekonomii społecznej.

Ośrodki mają ułatwić dostęp do rynku pracy organizacjom pozarządowym i osobom wykluczonym społecznie – m.in. bezrobotnym, niepełnosprawnym, wychodzącym na wolność z zakładów karnych. Ich celem jest również pomoc w tworzeniu przedsiębiorstw socjalnych, czyli takich, które nie są nastawione na zysk, ale na integrację i zaangażowanie swoich członków.

Ponadto, do końca roku Sejm ma zamiar uchwalić nowelizację ustawy o spółdzielniach socjalnych, która ma usprawnić powstawanie takich przedsiębiorstw. Chodzi m.in. o wydłużenie do trzech lat refundacji składek ZUS dla ich członków.