Wydłużona zostanie ważność decyzji środowiskowych dla inwestycji, co powinno ucieszyć wielu przedsiębiorców. Do tej pory decyzje te były ważne przez dwa lata, a od 19 sierpnia termin ten zostanie wydłużony do czterech lat.

Powstanie Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Ma to być elektroniczna baza danych, w której będą gromadzone informacje o zanieczyszczeniach. Dane te będą zbierane przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska.