W przyjętej ustawie znalazła się zmiana zarekomendowana przez Komisję Finansów Publicznych wprowadzająca dla kandydatów do SZK wymóg co najmniej trzyletniego stażu pracy w urzędzie obsługującym ministra finansów lub jednostkach organizacyjnych obsługujących organy podległe ministrowi finansów.

Zgodnie z przyjętą zmianą do skarbowego zasobu kadrowego będą mogły wchodzić także osoby, które ukończyły studia wyższe w zakresie innym niż prawo, ekonomia, administracja lub zarządzanie, ale uzupełniły swoje wykształcenie studiami podyplomowymi.