Wcześniej magistrat otrzymał tytuł Super Lodołamacza na szczeblu regionalnym. Wyróżnienie to umożliwiało przystąpienie do II etapu konkursu, w którym kapituła decydowała o przyznaniu wyróżnień na szczeblu ogólnopolskim. Rozstrzygnięcie i uroczyste wręczenie statuetek odbyło się 21 maja w warszawskich Łazienkach Królewskich.

W uzasadnieniu podkreślono, że działania Urzędu Miasta Poznania są ukierunkowane zarówno na zwiększenie liczby zatrudnionych niepełnosprawnych, jak i na podejmowanie działań mających polepszyć funkcjonowanie osób z niepełną sprawnością w mieście. Realizowane programy i inicjatywy, środki kierowane na działania podejmowane przez organizacje pozarządowe pozwalają systematycznie dążyć do poszerzania wachlarza usług, z których mogą korzystać mniej sprawni mieszkańcy.
W siedzibie Urzędu zlikwidowano wiele barier architektonicznych, odpowiednio zorganizowano biura obsługi klienta i parkingi.

Miasto Poznań w swej polityce na rzecz osób niepełnosprawnych przywiązuje szczególną wagę do promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób z niepełną sprawnością, czego przykładem mogą być ukierunkowane na ten cel programy takie, jak: „Sprawni w pracy urzędu”, „Poznański Program Integracji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych” oraz „Asystent Pracy”, będące zbiorem kompleksowych działań wspierających zarówno osoby niepełnosprawne, jak i pracodawców.

Tytuł Super Lodołamacza to wyróżnienie indywidualne przyznawane firmom i instytucjom, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną dają przykład i pokazują