– W ciągu 12 lat istnienia funduszu nie mieliśmy żadnego przypadku windykacji wobec gminy. To potwierdza, że samorządy są w pełni wiarygodnymi partnerami – ocenił prezes katowickiego WFOŚ Wiesław Siwczak.

Katowicki fundusz, który w tym roku wesprze projekty ekologiczne kwotą ok. 400 mln zł, należy do najważniejszych partnerów gmin, szczególnie w inwestycjach ekologicznych współfinansowanych z unijnych środków. Pożyczki z tej instytucji często uzupełniają wkład własny gminy w tych przedsięwzięciach.