Proponowana zmiana polega na przyjęciu rozwiązania zastosowanego dla członków korpusu służby cywilnej oraz w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy (ww. pracownik ma prawo do pracy w tzw. równoważnym systemie czasu pracy po pisemnym wyrażeniu zgody). Ponadto nowe przepisy mają dotyczyć także mężczyzn sprawujących pieczę na dziećmi do lat ośmiu oraz obejmuje sytuację, dy urzędnik państwowy sprawuje pieczę nad osobą wymagająca stałej opieki. Jutro w Sejmie rozpocznie się pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych.