Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdwinie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • w zespole d/s bezpieczeństwa żywności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Połczyńska 18
  78-300 Świdwin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Świdwin


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie podmiotów produkujących żywność zwierzęcego pochodzenia
 • pobieranie próbek środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia
 • prowadzenie dokumentacji związanej z bezpieczeństwem żywności

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie inspektoratu oraz na terenie powiatu świdwińskiego (wyjazdy samochodem służbowym)
  – praca w zespole • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – siedziba inspektoratu mieści się na wysokim parterze (brak windy)
  – brak podjazdu i toalety dla osób niepełnosprawnych
  – narzędzia i materiały pracy: sprzęt komputerowy i biurowy


  Inne
  – wyposażenie urzędu zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • prawo jazdy kat. B
  • znajomość obsługi komputera (pakietu office)

wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu HACCP
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność, rzetelność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  27-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Połczyńska 18
  78-300 ŚwidwinInne informacje: