Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgrowie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw kontroli wymogów wzajemnej zgodności
 • w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgrowie
  ul. Północna 1
  07-100 Węgrów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Węgrów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola spełniania wymogów wzajemnej zgodności przez producentów w ramach systemu dopłat bezpośrednich dla producentów rolnych
 • kontrola dobrostanu zwierząt
 • kontrola przemieszczania i oznakowania zwierząt

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 – 16:00
  – praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym)
  -kontakt ze zwierzętami
  -obsługa klientów zewnętrznych
  -praca przy komputerze

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
  -sprzęt biurowy, urządzenia pomiarowe.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub zootechniczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
  • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  01-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Północna 1
  07-100 Węgrów

Inne informacje: