Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

 • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • Wydział Inspekcji i Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  90-113 Łódź ul Traugutta 25

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Łódź i województwo łódzkie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie decyzji i postanowień administracyjnych
 • udział w wizjach lokalnych i kontrolach
 • tworzenie protkołów kontroli
 • gromadzenie akt niezbędnych w prowadzonych postępowaniach

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie. Udział w oględzinach, kontrolach i szkoleniach.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego, kopiarki oraz innych urządzeń biurowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe budowlane z uprawnieniami
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Kpa i ustawy Pb
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie uprawnień budowlanych

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  26-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Traugutta 25
  90-113 Łódź

Inne informacje: