Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw
do spraw łączności i informatyki w Zespole do spraw Łączności i Informatyki ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Strzelin
  Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja dokumentów pod kątem aktualności i kompletności
 • gromadzenie i aktualizowanie zbiorów ewidencyjnych służby kryminalnej
 • rejestracja w Krajowym Systemie Informacji Policyjnych i innych aplikacjach
 • weryfikacja wprowadzonych danych na nośniki komputerowe
 • obsługa operatorska i eksploatacyjna sprzętu teleinformatycznego
 • analiza i modyfikacja danych w zbiorach informatycznych zgodnie z nadanymi uprawnieniami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
  w zakresie łączności i informatyki
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość zagadnień systemów komputerowych oraz łączności przewodowej i bezprzewodowej
  • umiejętność pracy w zespole
  • odpowiedzialność, rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego


Inne informacje:

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2016-06-10

 

pod adres:

Komenda Powiatowa Policji
Wolności 15
57-100 Strzelin
Sekretariat pokój nr 15 w godzinach od 7.00 do 15.00