Założenia do nowelizacji ustawy zakładają wprowadzenie, jako podstawowej reguły, obowiązku sporządzania rocznego obliczenia podatku przez płatnika z urzędu – bez konieczności wcześniejszego składania wniosku przez podatnika w tej sprawie. W założeniach Ministerstwo Finansów proponuje się także możliwość rozliczania przez płatnika w PIT-40 niektórych ulg podatkowych. Płatnik dokonujący rocznego obliczenia podatku – na wniosek podatnika wyrażony w oświadczeniu – będzie mógł uwzględnić w tym rozliczeniu odliczenie od dochodu ulgi internetowej i od podatku ulgi na dzieci.

Zaproponowano również, aby w składanym oświadczeniu podatnik mógł wskazywać organizację pożytku publicznego, na rzecz której ma być przekazany 1 proc. należnego podatku. W tym przypadku w rocznym obliczeniu podatku płatnik przekaże do urzędu podatkowego dane podane przez płatnika, a organ podatkowy przekaże podatek na ogólnych zasadach.
Ponadto Ministerstwo Finansów proponuje, aby organy rentowe przekazywały roczne obliczenie podatku sporządzone na drukach PIT-40 i PIT-11A na nośnikach cyfrowych, a nie jak obecnie, w formie papierowej.

Rząd przyjął 25 sierpnia br. założenia do projektu nowelizacji ustawy o PIT. Według wstępnych szacunków, z takiej możliwości powinno skorzystać 2-5 mln podatników.