Jednocześnie przedstawiciele przypominają w komunikacie dotyczącym ich stanowiska, że wielokrotnie proponowali uruchomienie dyskusji w ramach odpowiednich Zespołów TK nt. efektywności sektora budżetowego, w tym przede wszystkim efektywności administracji publicznej. Chcą tą propozycję powtórzyć. Zdaniem pracodawców, wzrost funduszu wynagrodzeń o 2,3 proc. nie musi bowiem oznaczać braku wzrostu wynagrodzeń realnych w państwowej sferze budżetowej.

Więcej szczegółów >>>