Resortowe statystyki wskazują, że im bardziej pracowity minister, tym ma większe szanse, by być skutecznym. Dowód? Na przykład Ministerstwo Finansów przygotowało ponad 30 projektów ustaw, z których udało się uchwalić 22. Z kolei w Ministerstwie Infrastruktury opracowano 33 projekty, a posłowie uporali się z 13. Również z 13 uchwalonymi ustawami zakończył rok urzędowania Zbigniew Ćwiąkalski. To właśnie kierowany przez niego resort przez ostatnich 12 miesięcy przygotował najwięcej projektów ustaw – 43. Ostatnie miejsca w działalności legislacyjnej zajmują resorty: sportu i turystyki, spraw zagranicznych. Wprawdzie opracowały one projekty, ale żaden nie doczekał się uchwalenia – czytamy w dzienniku.