Ustawa w nowej postaci w sporej części obowiązuje już od czerwca i dotyczy niemal 24 tys. pracowników sądów i 43 tys. pracowników prokuratur. To kolejny pomysł na uzdrowienie polskiego wymiaru sprawiedliwości. Coraz częściej słychać bowiem narzekania na morale pracowników.

Podstawowy warunek ubiegania się o pracę to złożenie oświadczenia, że kandydat nie popadł w konflikt z prawem (nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe). Zanim kandydat stanie się urzędnikiem, musi przejść staż. Może być z niego zwolniony częściowo lub całkowicie, jeśli wykaże, że poradzi sobie w pracy.

Od kandydatów wymaga się: nieposzlakowanej opinii, ukończonych studiów pierwszego stopnia (co najmniej), tytułu zawodowego i dobrego stanu zdrowia.

Najlepsi urzędnicy zostaną wyłonieni w drodze konkursu.