Kolejną ważną zmianą, októrej informuje dziennik, ma być wyłączenie możliwości pełnienia funkcji ławnika przez samorządowców. Obecnie obowiązujące przepisy nie zawierały wprost zakazu łączenia tych dwóch stanowisk. Dlatego też eksperci zarzucali im niezgodność z ustawą zasadniczą.