Podczas „Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich: teoria a praktyka”, odbywających się w ramach III Targów Dziedzictwo, znajdą się konferencje i panele dedykowane konserwatorom zabytków. Będą one poświęcone zarówno zagadnieniom prawnym, rozwiązaniom praktycznym, jak i sposobom finansowania prac przy obiektach zabytkowych.

Eksperci z dziedziny ochrony zabytków oraz osoby zainteresowane tym obszarem, które odwiedzą III Targi Dziedzictwo, w programie merytorycznym znajdą wartościowe konferencje i panele. Zaproszeni eksperci będą dyskutować o tematach dotyczących codziennej pracy konserwatorów. Dzięki temu udział w wydarzeniach umożliwi słuchaczom zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami, a także bezpośrednie rozmowy ze specjalistami.

Konserwacja zabytków w świetle prawa

Przedstawiciele Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zainaugurują wykłady w ramach Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich. Podczas panelu pt. „Orzecznictwo administracyjne i konserwatorskie” odniosą się do problematyki aktualnie obowiązujących przepisów, a także opowiedzą o finansowaniu prac przy obiektach zabytkowych.

Prelegenci kolejnego panelu pt. „Polskie prawo ochrony zabytków – propozycje zmian” zachęcać będą, by spojrzeć na podstawowe instytucje polskiego prawa ochrony zabytków z nowej perspektywy. Eksperci z Kancelarii Prawnej Elżanowski, Cherka & Wąsowski podzielą się spostrzeżeniami wynikającymi z obserwacji interpretacji obowiązujących przepisów oraz doświadczenia podmiotów zaangażowanych w ten proces.

Finansowanie prac konserwatorskich

Zmiany w zakresie finansowania działań konserwatorskich będą głównym tematem Forum Samorządowych Konserwatorów Zabytków przygotowanego przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. W programie wydarzenia, które zaplanowane jest na 8 października, przewidziana jest rozmowa m.in. o sposobach i mechanizmach finansowania prac oraz wykorzystywaniu funduszy zewnętrznych.

W ciągu trzech targowych dni dla zainteresowanych dostępny będzie punkt informacyjny Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Będzie można tam zdobyć wiedzę nt. możliwości pozyskania funduszy unijnych na renowacje. Jest to szczególnie warte uwagi w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014-2020, w której ponad 1 miliard złotych będzie przeznaczony na projekty konserwatorskie. Środki te skierowane będą na działania wzmacniające ochronę dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym i europejskim.

Praktyczna wiedza konserwatorów

Drugiego dnia targów, tj. 8 października, odbędą się dwie prelekcje prowadzone przez państwowych konserwatorów. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zorganizuje panel, podczas którego wojewódzcy i diecezjalni konserwatorzy wymienią się doświadczeniami. Zaproszeni goście będą rozmawiać o rolach diecezjalnego konserwatora zabytków, Wojewódzkich Rad Ochrony Zabytków, strony kościelnej, a także Komisji Konferencji Episkopatu ds. Dziedzictwa i jej współpracy z komisjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poruszona będzie również kwestia muzeów diecezjalnych w kontekście prawa muzealnego oraz możliwości pozyskania funduszy europejskich.

Patroni honorowi

Patronat honorowy nad Targami Dziedzictwo sprawują: Małgorzata Kidawa-Błońska – marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Janusz Piechociński – wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki, Beata Oczkowicz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Hanna Gronkiewicz-Waltz – prezydent m.st. Warszawy, ks. Wiesław Alojzy Mering – biskup ordynariusz Diecezji Włocławskiej, przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa – prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski, dr hab. Władysław Stępniak – naczelny dyrektor Archiwów Państwowych, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, szef Obrony Cywilnej Kraju.

Informacje organizacyjne

III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO odbędą się w dniach 7-9 października br. w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie przy ul. Marsa 56c. Organizatorem wydarzenia jest firma MT Targi Polska wraz z partnerami: Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszeniem Starożytników, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz firmą Archaios Sp. z o.o.

Szczegółowy program oraz formularze rejestracyjne znajdują się na stronie www.targidziedzictwo.pl.

***

Kontakt PR:

Joanna Kuźma, Lawenda Public Relations,
joanna@lawendapr.com, tel. 502 096 072

Agnieszka Kuźma-Filipek, Lawenda Public Relations,
agnieszka@lawendapr.com, tel. 601 99 10 89

Ewa Prochowicz, koordynator działu marketingu, MT Targi Polska,
eprochowicz@mttargi.pl, tel. 22 529 39 26