Praktyki studenckie:

Zgłoszenie winno być składane na trzy miesiące przed planowanym okresem praktyki oraz zawierać:

 • podanie (z propozycją terminu, nr telefonu kontaktowego),
 • c.v.
 • rekomendację promotora ze sprecyzowanym tematem pracy dyplomowej (w zakresie integracji europejskiej).
 • Praktyki zawodowe:

  Warunki przyjęcia:

 • na praktyki zawodowe do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej przyjmowani są słuchacze szkół policealnych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji z zakresu informatyki,
 • zgłoszenie składa szkoła słuchacza
 • Zgłoszenie powinno zawierać:

 • podanie (z propozycją terminu i czasu trwania praktyki – maksimum do 4 tygodni)
 • c.v.
 • list polecający ze szkoły
 • W Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej jest możliwość odbycia stażu zawodowego, na który aplikacje rozpatrywane są indywidualnie.

  Urząd Komitetu Integracji Europejskiej nie pokrywa kosztów przejazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania. Praktyki i staże są nieodpłatne.
  Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 0 22 455 55 10.

  Aplikacje należy przesyłać na adres:
  Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa