Lista osób, które zakończyły postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej w 2010 r. z wynikiem pozytywnym opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM. Zobacz wyniki>>

Akty mianowania otrzymają zatem zatrudnieni w służbie cywilnej w dniu mianowania pracownicy służby cywilnej, którzy w danym roku spełnią dwa warunki:

  • przejdą pomyślnie sprawdzian w toku postępowania kwalifikacyjnego (link powyżej),
  • uzyskają miejsce uprawniające do mianowania, tj. zmieszczą się w limicie mianowań na dany rok (w 2010 r. jest to 1000 osób), przy uwzględnieniu w ramach ww. limitu absolwentów KSAP, którzy w danym roku złożą wniosek o mianowanie (w 2010 r. takie wnioski złożyło 45 absolwentów KSAP).