W ramach WPI planowana jest m.in. budowa mostów, ponieważ poza Wrocławiem są one w bardzo złym stanie. W ramach inwestycji w drogi tzw. zagłębia miedziowego zaplanowano budowę mostu na Odrze w Ciechanowie.

Dla udrożnienia ruchu w aglomeracji wrocławskiej zaplanowano budowę mostu na Odrze w Brzegu Dolnym, z drogami dojazdowymi. Warta 90 mln zł inwestycja ma się rozpocząć w ciągu 3-4 lat.

Prawie 90 mln zł kosztować będą inwestycje w tzw. korytarz drogi przedsudeckiej. Projekt przewiduje m.in.: budowę obwodnicy Strzegomia, budowę obwodnicy Dzierżoniowa i przebudowę drogi wojewódzkiej w Srebrnej Górze. Ponadto, w ramach skomunikowania Wałbrzycha i Świdnicy z autostradą A4 zaplanowano m.in.: budowę obwodnicy Szczawna Zdroju i budowę tzw. małej obwodnicy Świdnicy.