Według ustawy podpisanej w piątek przez prezydenta, wojewoda będzie miał prawo weta wobec wyłanianych w drodze konkursu projektów rozwoju regionów, finansowanych ze środków publicznych i unijnych. Chodzi o inwestycje samorządu wojewódzkiego.

Weto będzie skutkowało wstrzymaniem procedury zatwierdzenia projektów do realizacji oraz zwołaniem kolejnego posiedzenia komisji konkursowej.

Premier zaznaczył, że nie widział powodu do uzupełniania ustawy o polityce rozwoju o możliwość weta wojewody. „Uważałem, że w tej chwili, kiedy się jeszcze nic nie stało, do podejmowania takiej decyzji nie ma przesłanek” – wyjaśnił J.Kaczyński.

Zdaniem komisarz UE ds. regionalnych Danuty Huebner, możliwość wetowania przez wojewodów niektórych inwestycji ze środków unijnych budzi poważne wątpliwości i może być barierą w wykorzystaniu unijnych funduszy. „Wszystko wskazuje na to, że nie jest to zgodne z legislacją UE” – powiedziała na piątkowej konferencji w Brukseli Huebner.