Nowela zakłada podwyższenie kwot, przy których stosuje się procedurę zamówień publicznych – z 6 tys. do 14 tys. euro

Uproszczone procedury będą stosowane w przetargach zamówień w przedziale od 14 tys. euro do 137 tys. euro dla zamówień realizowanych przez administrację rządową, do 211 tys. euro w przypadku samorządów i do 422 tys. euro dla tzw. zamówień sektorowych.

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) ma rozstrzygać w sprawach spornych powyżej górnych granic tych przedziałów.

Izba, instytucja niezależna, będzie skupiać zawodowych arbitrów – prawników z doświadczeniem z zakresu zamówień publicznych. Niezawisłość członków Izby gwarantowałyby wymagania analogiczne, jak w przypadku sędziów, np. zakaz prowadzenia przez nich innej działalności zawodowej, politycznej czy posiadania akcji i udziałów w spółkach.

Nowelizacja zakłada również, że członkowie Krajowej Izby Odwoławczej nie będą mogli prowadzić działalności gospodarczej oraz posiadać więcej niż 10 proc. akcji w spółkach handlowych .

KIO będzie mogła powoływać biegłych spośród osób wpisanych na listy biegłych sądowych, ustanowionych przy wszystkich sądach okręgowych, a nie tylko przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.