Wyjątkowe korzyści metodyki PRINCE2®

Stosowanie metodyki PRINCE2® gwarantuje wymierne korzyści w postaci:

 • efektywnych, sprawdzonych praktyk, opartych na wieloletnim doświadczeniu Project Managerów z całego świata
 • uniwersalnej metodyki, którą bez przeszkód można zastosować wraz z modelami specjalistycznymi, właściwymi dla danego przemysłu/branży
 • schematu zarządzania projektami stosownego dla wszystkich działów, co zapewnia ład
 • w organizacji, skuteczną komunikację oraz mobilność pracowników
 •  jasnego sprecyzowania podziału obowiązków umożliwiającego rzetelną kontrolę
 • na każdym etapie realizacji projektu
 •  koncentracji na produkcie końcowym, co zapewnia jego najwyższą jakość
 •  zarządzania z wykorzystaniem tolerancji i odpowiedniego zarządzania ryzykiem,
 • co zapewnia, iż założenia projektowe są uzasadnione biznesowo
 • uwzględnienia wszystkich interesariuszy
 • spójności w realizacji prac projektowych oraz możliwość późniejszego odniesienia
 • się do nich
 • niezastąpionego narzędzia diagnostycznego ułatwiającego nadzór, ocenę, audyt oraz rozwiązywanie problemów

Akredytowane szkolenia PRINCE2® Practitioner

Już teraz zapraszamy do zgłoszenia uczestnictwa.

DOWIEDZ SIĘ WIECEJ i ZAPISZ SIĘ!

Zaprasza Redakcja Publiczni.pl