Program „Innowacyjna energetyka – rolnictwo energetyczne” jest w końcowej fazie przygotowań. Zakłada, że do 2020 r. w każdej polskiej gminie powstanie przynajmniej jeden zakład produkujący energię z roślinnych kiszonek i wszelkich odpadów.

Organizacje pozarządowe przekazały w lipcu do Ministerstwa Gospodarki projekt budowy biogazowni w każdej gminie.

Realizacja programu będzie ogromnym wydatkiem – koszt inwestycji może sięgnąć 40 mld zł.
Według obliczeń Stowarzyszenia Energii Odnawialnej pod uprawę roślin używanych w energetyce będzie można wykorzystać jedną trzecią terenów traktowanych teraz jako nieużytki. Biogazownie dadzą szansę na stworzenie na wsi dodatkowo 80 – 100 tysięcy miejsc pracy.

źródło: www.ekoinfo.pl