Za euro z Brukseli w ciągu ośmiu lat ma powstać prawie 2 tys. km autostrad i dróg ekspresowych. Zbudujemy gazoport, rurociągi, oczyszczalnie ścieków i spalarnie śmieci. W sumie zrealizujemy ponad 230 inwestycji. Wiele jest niezbędnych na Euro 2012.