Organizowane przez CE2 Centrum Edukacji szkolenia z zakresu eko-negocjacji i eko-mediacji mają przeciwdziałać wzrostowi konfliktów środowiskowych, a jednocześnie wzmacniać dialog pomiędzy stronami. Szkolenia są równocześnie odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie prowadzenia negocjacji i mediacji ekologicznych zarówno wśród urzędników jak i przedstawicieli przedsiębiorców.

 

Wszystkie informacje o projekcie dostępne są na stronie: http://www.ekomediator.pl/

 

Projekt "Eko-mediator promotorem zrównoważonego rozwoju" dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej