Projekt składać się będzie z dwóch części: informacyjnej, opartej na działalności portalu gospodarczego „madeinpomorskie.pl” i promocyjnej, opartej na analizie atrakcyjności inwestycyjnej województwa pomorskiego. Efektem prac nad analizą będzie wskazanie branż perspektywicznych dla rozwoju regionu. W oparciu o te branże zostanie stworzony i wdrożony wieloletni plan działań promocyjnych tzw. marketing sektorowy.

ARP S.A. stara się o uzyskanie na ten cel środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 1.6.1. – Promocja gospodarcza regionu.
Pomorskie COI istnieje od 2004 roku, a od 2006 roku odnotowuje zwiększoną liczbę zapytań firm zagranicznych o możliwości i warunki inwestowania w Pomorskiem. COI obsługuje inwestorów i uczestniczy w misjach gospodarczych, gromadzi i udostępnia dane gospodarcze, a także opracowuje raporty branżowe, np. na temat rynku nieruchomości biurowych.

Projekt ma być prowadzony do końca 2011 roku. Już w tym roku Agencja Rozwoju Pomorza, w ramach działań COI, chce rozpocząć prace nad analizą atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

źródło: www.paiz.gov.pl