Unijny System Ekozarządzania i Audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) adresowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw, instytucji i firm usługowych, które chcą ograniczyć negatywny wpływ na środowisko prowadzonej działalności. Celem nowelizacji jest m.in. doprowadzenie do tego, żeby działalność była zgodna z zasadami racjonalnego korzystania ze środowiska. System jest dobrowolny.

Projekt zakłada, że wdrażaniem unijnego systemu ekozarządzania i audytu w Polsce będą zajmować się wojewodowie a nie, jak dotychczas, marszałkowie województw. Rząd argumentował, że powierzenie wojewodom prac związanych z wdrożeniem systemu umożliwi jego szybkie i efektywne uruchomienie.

Okazało się, że w urzędach marszałkowskich do tej pory nie doszło do przygotowania bazy kadrowej oraz bazy danych, które pozwalałyby ten system wdrożyć – tłumaczył wiceminister. Zwrócił też uwagę, że niektóre firmy poddały się audytowi i uzyskały certyfikat EMAS.

Założeniem systemu jest wyróżnienie tych, którzy wychodzą poza zakres podstawowych wymogów określonych przez prawo i dążą do tego, aby ich działalność sprzyjała środowisku.

Ustawa o EMAS obowiązuje od 1 stycznia 2006 r.