Po decyzji Komitetu Obrony Prokuratorów został zawieszony protest odbywający się przed budynkami rządowymi w Warszawie. Prokuratorzy nie zrezygnowali ze składania pozwów o wyrównanie wynagrodzeń za lata 2006 – 2008. Poinformowali o tym ministra sprawiedliwości w wystosowanym do niego liście, który dotrze do jego rąk jeszcze dziś.

Po zapowiedzi Zbigniewa Ćwiąkalskiego, który obiecał prokuratorom 1000 zł podwyżki od 1 stycznia 2009, akcja protestacyjna została ograniczona. Prokuratorzy zdają sobie bowiem sprawę z tego, że jest to najwyższa podwyżka od kilku lat.

Do samej obietnicy prokuratorzy podchodzą jednak ostrożnie – podaje „Rzeczpospolita”.