Wśród bardzo licznie zebranych gości znaleźli się dr Marek Prawda – Ambasador Polski w Berlinie oraz dr Jens-Peter Heuer – Sekretarz Stanu Zarządu Senatu ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet Miasta Stołecznego Berlin, którzy – podobnie jak wielu przedstawicieli firm polskich i niemieckich, instytucji okołobiznesowych oraz mediów – mieli sposobność uczestniczenia w projekcji walorów województwa warmińsko – mazurskiego i opolskiego.

Promocja Opolszczyzny spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem – w ramach prezentacji wykonanej przez trzyosobową reprezentację naszego regionu (Józef Kotyś – Wicemarszałek Województwa Opolskiego, dr Przemysław Łebzuch – Biuro Współpracy Gospodarczej we Frankfurcie – Hahn, Iwona Święch – Olender – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki) zaprezentowano potencjał oraz wszystkie najważniejsze atuty województwa, którymi do przyjazdu oraz zainwestowania w regionie przekonywano w głównej mierze niemieckie przedsiębiorstwa (pozostające na imprezie w znaczącej przewadze liczebnej).

Dla poparcia przytoczonych w prezentacji argumentów opolskie firmy zorganizowały własne stoiska promocyjne połączone z prezentacją produktów firmowych. Degustacja śląskiego kołacza oraz lokalnych wyrobów wędliniarskich sprzyjała prowadzeniu rozmów na temat możliwości współpracy gospodarczej, realizacji wspólnych projektów biznesowych oraz nowych perspektyw handlowych. W ten sposób w ramach zorganizowanej giełdy kooperacyjnej o kolejne kontakty z niemieckimi firmami zabiegało kilkanaście opolskich firm.

Okazję do aktywnej promocji regionu oraz jego stolicy wykorzystały również instytucje samorządowe regionu (Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wraz z Biurem Współpracy Gospodarczej Województwa Opolskiego we Frankfurcie-Hahn, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Urząd Miasta w Opolu), prezentując na przygotowanych stoiskach swój profil działalności oraz możliwości wsparcia potencjalnych inwestorów w staraniach o ulokowanie kapitału na Opolszczyźnie. (OCRG)

Jolanta Kawecka
Rzecznik Prasowy UMWO w Opolu