Szałamacha dodał, że w listopadzie na giełdę powinien wejść "Ruch". Skarb Państwa nie będzie jednak sprzedawać posiadanych akcji; na giełdę trafią akcje nowej emisji w wielkości dostosowanej do planów rozwoju spółki. Po emisji Skarb Państwa będzie posiadał ok. 70 proc. akcji Ruchu. 
 

Wiceminister dodał, że w Ruchu będzie renegocjowany pakiet socjalny, gwarantujący ponad pięcioletni okres zatrudnienia. Natomiast bardzo korzystne pakiety socjalne w energetyce nie będą renegocjowane.

Plany budżetowe na ten rok zakładały wpływy z prywatyzacji na poziomie 4,3 mld zł netto. Do 4 sierpnia br. z tego planu zrealizowano prawie 7,5 proc. Niedawno minister skarbu Wojciech Jasiński powiedział, że wpływy z prywatyzacji mogą wynieść tylko około 1 mld zł.

Jasiński mówił pod koniec lipca, że w tym roku nie należy spodziewać się spektakularnych prywatyzacji. Natomiast w przyszłym roku, po konsolidacji, spółki energetyczne mogą być sprywatyzowane poprzez giełdę. Kontrolny pakiet resort skarbu zamierza pozostawić w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE), której do 35 proc. ma trafić na giełdę.

W miniony piątek premier Jarosław Kaczyński poinformował, że resort skarbu otrzymał zadanie podziału spółek skarbu państwa na strategiczne i niestrategiczne. Docelowo tylko ok. 100 firm ma pozostać w rękach Skarbu Państwa. 

Szałamacha poinformował, że tegoroczne plany dotyczące dochodów z dywidendy mają zostać przekroczone o 5-10 proc. Jego zdaniem, na początku września plan wpływów z dywidendy zostanie zrealizowany. 777,9 mln zł z dywidend wpłynęło do MSP do 1 sierpnia, a kilka dni temu 880 mln zł z KGHM. W drugiej połowie sierpnia wpłynie jeszcze dywidenda z PZU.

Szałamacha nie chciał powiedzieć, jakie są plany wpływów z prywatyzacji na 2007 r. Powiedział, że "prywatyzacje będą rozłożone w czasie". Zaznaczył, że firmy prywatne są lepiej zarządzane, a przedsiębiorstwa należące do Skarbu Państwa tracą udziały w rynku. Dodał, że tegoroczne mniejsze wpływy z prywatyzacji MSP zamierza "odrobić w przyszłych latach".

Wiceminister podkreślił, że znowelizowana ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji, która weszła w życie pod koniec lipca br., przewiduje obligatoryjną komercjalizację przedsiębiorstw państwowych. Przekształcenie w spółki prawa handlowego będzie dotyczyć prawie 300 firm.

Do końca czerwca 2007 r. MSP skomercjalizuje 15 podlegających mu przedsiębiorstw państwowych. Również w tym terminie inne organy założycielskie – wojewodowie oraz inni ministrowie – muszą złożyć w MSP wnioski o komercjalizację podlegających im 264 firm.

Wśród nich są m.in. wydawnictwa takie jak PIW, Wiedza Powszechna czy Bellona, kopalnia soli w Wieliczce, kopalnia siarki w Tarnobrzegu, Polmosy w Łodzi i Sieradzu, warszawska wytwórnia wódek "Koneser", firmy świadczące usługi dla obronności, kilkadziesiąt Pekaesów, Herbapol w Pruszkowie czy zakład unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych w Otwocku-Świerku.

Po komercjalizacji firmy te będą restrukturyzowane bądź prywatyzowane. W ich radach nadzorczych MSP zamierza umieścić specjalistów, których poszukuje na uczelniach i wydziałach ekonomicznych. Specjaliści będą też rekrutowani przez ogłoszenia w prasie.